Климат - aworkofart.eu

Портал за промените в климата и отношението на Европа в процеса на адаптация.

Климат

Европейската комисия започна обществено допитване относно политически мерки, необходими за намаляване на въздействията и разходите за увеличаване промените в климата и бедствията, каквито са темите около наводнения и горски пожари. В продължение на няколко години, политиката на ЕС свързана с въпроси за климата е фокусирана върху мерките за понижаване емисиите в резултат на парникови газове, както и убедителни взаимоотношения с международни партньори Все по-често, екстремните климатични явления, сред които горещи вълни, наводнения и горски пожари привлякоха вниманието към необходимостта да се определят стратегии и мерки, за да се приспособи към последиците от глобалното затопляне, които вече са настъпили. Това налага през 2007 г. да бъде въведена „Зелена книга" Тя се насочва към адаптиране, спрямо климата в Европа и в нея са намесени въпроси около възможни промени от позиция на ЕС за представяне на различни варианта за действие и справяне с промени от изменението на климата. В това число се вземат…
Измененията на климата не само на територията на страната ни, на континента Европа, но и в цял свят намират място и са сред водещите проблеми в глобален мащаб. Това е термин, който е свързан с дълъг период от време. Той представлява феномен и често е свързван с глобалното затопляне. Според не малко учени това е и в основата на глобалното затопляне, а именно резултата от човешката дейност и намеса в естествените процеси на природата и околната среда. За косвени данни могат да бъдат посочени драматични промени настъпили в миналото. Такива са дори ледниковите периоди, чиято продължителност е различна. Ако към природните аномалии се добавят и човешките дейности, то естествените цикли, приемат друга форма и дават значение и обяснение за глобално затопляне. В атмосферата се отделя въглероден двуокис и газове, сред които метан, това предизвиква парников ефект, а той се изразява силно над слънчева радиация. Поради невъзможността му да се разнесе…